BAGROVÁNÍ

Bagrování a zemní práce provádíme šetrným způsobem, pomocí výkonných minibagrů.

Bagrujeme:

  • Základy – pro domy, garáže, ploty
  • Přípojky – pro kanalizaci, elektro, vodu a plyn
  • Výkopy – pro pokládku zámkové dlažby, bazény, vodoměrné šachty, septiky, okapové svody, vsakovací jámy a drenáže